Tạo Copy Trade

Theo dõi tài khoản MT

Chú ý

1. Sau khi thiết lập theo dõi thành công, tài khoản của bạn sẽ tự động mở/đóng vị thế theo chiến lược tài khoản của người hướng dẫn. Nhằm đảm bảo bạn vui lòng gửi/chuyển tiền và quản lý các vị thế để xử lý các biến động trên thị trường.

2. Vui lòng kiểm tra các cài đặt về chế độ giao dịch sao chép và phí của tài khoản người hướng dẫn trước khi áp dụng. Các khoản phí sẽ được tự động trừ trong tài khoản của bạn sau khi đơn đăng ký được phê duyệt.

3. Sau khi gửi đơn đăng ký, chúng tôi sẽ cần 1-2 ngày làm việc để thiết lập cho bạn.

4. Sao chép tài khoản chỉ áp dụng cho các tài khoản cùng loại (Tài khoản US Cent tạm thời không được hỗ trợ cho việc sao chép), và tài khoản người hướng dẫn phải được đăng ký trên nền tảng này.

5. Nếu bạn muốn hủy bỏ yêu cầu sao chép tài khoản, vui lòng liên hệ dịch vụ CSKH để được hỗ trợ. Sau khi yêu cầu sao chép tài khoản bị dừng, bạn có thể kiểm tra trong lịch sử giao dịch.

6. Cảnh báo rủi ro: Những kết quả trước đó không đảm bảo kết quả đầu tư trong tương lai. Vui lòng không phụ thuộc vào giao dịch sao chép tài khoản và chuẩn bị cho các biến động giá trị trong danh mục đầu tư.

7. Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch sao chép tài khoản không liên quan đến nền tảng này.