Các loại tài khoản khác nhau đáp ứng nhu cầu chiến lược khác nhau của bạn
Giao dịch các sản phẩm hàng đầu với điều kiện dẫn đầu thị trường.
Tài khoản Tiêu chuẩn
Tài khoản phổ biến! Phù hợp cho tất cả các loại nhà giao dịch
Tiền nạp tối thiểu
Phụ thuộc vào hệ thống thanh toán
Spread
Từ 0.2
Đòn bẩy tối đa
1:1000
Hoa hồng
$0
Sản phẩm
Ngoại hối, Hàng hoá, Crypto, Chỉ số
Raw
Phù hợp cho các nhà đầu tư mới, bắt đầu với số lot cực nhỏ
Tiền nạp tối thiểu
$2000trong thời hạn
Spread
Từ 0.0
Đòn bẩy tối đa
1:200
Hoa hồng
$3.5
Sản phẩm
Ngoại hối, Hàng hoá, Crypto, Chỉ số
Tài khoản US Cent
Phù hợp cho các nhà đầu tư mới, bắt đầu với số lot cực nhỏ
Tiền nạp tối thiểu
Phụ thuộc vào hệ thống thanh toán
Spread
Từ 0.2
Đòn bẩy tối đa
1:200
Hoa hồng
$0
Sản phẩm
Ngoại hối, Hàng hoá, Crypto, Chỉ số