Rút tiền

Tiền tệ

USD

USDT-TRC20USDT-OMNI

Địa chỉ rút tiềnQuản lý địa chỉ rút tiền

Số tiền rútSố dư có sẵn 0.00USD

USDTất cả

1.Nếu số tiền rút ít hơn 50USD, phí xử lý là 3USD.

2.Nếu khối lượng giao dịch của khách hàng (ký quỹ) nhỏ hơn 50% số tiền gửi, phí xử lý 10% trên số tiền rút.

3.Khi khoản tiền nạp đang được xử lý, tiền sẽ không thể rút được.

4.Thời gian rút tiền (GMT+8): 09:00-18:00 trong ngày làm việc. Ngoài khoảng thời gian này lệnh sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

5.Vui lòng xác nhận tính bảo mật của thiết bị để tránh thông tin bị giả mạo hoặc rò rỉ